0118 – 61 28 68 info@adagiouitvaartzorg.nl

Stichting Adagio Deposito

Een uitvaart is duur!
Vaak bent u verzekerd voor deze kosten, ADAGIO Uitvaartzorg verzorgt dan ook uw uitvaart ongeacht bij welke maatschappij u verzekerd bent.

Maar wat als u niet verzekerd bent?
U zult dan uit eigen middelen de uitvaart moeten bekostigen.
Daarvoor heeft Adagio een stichting opgericht, die los staat van het uitvaart verzorgingsbedrijf.

Stichting Adagio Deposito biedt u de mogelijkheid om vooraf, nadat u in grote lijnen uw uitvaart met ons heeft voor besproken, het benodigde bedrag of een gedeelte daarvan, te storten in deze stichting.

Waarom storting in het depositofonds?

U belast hiermee uw nabestaande niet met de financiële afwikkeling omtrent uw uitvaart, dat geeft namelijk vaak problemen doordat machtigingen die uw partner of kinderen hebben om over uw geld te beschikken zullen vervallen door uw overlijden. Door storting in het depositofonds is dat probleem opgelost.
U heeft geen nabestaanden of geen contact meer met hen.
U heeft zelf vooraf de kosten van uw uitvaart al bepaald en betaald.

Voorwaarden storting in het depositofonds:

In combinatie met uw voorbespreking rondom de uitvaart, tekent u en ADAGIO Uitvaartzorg een overeenkomst waar het benodigde bedrag in bepaald is.

U ontvangt jaarlijks schriftelijk een overzicht van uw Rentebijschrijving.

U kunt ten alle tijden uw gestorte geld al voor uw overlijden terugvorderen door een schriftelijke aanvraag.

Uw nabestaanden krijgen het resterende bedrag teruggestort indien de kosten van uw uitvaart lager blijken te zijn dan het door u gestorte bedrag.

Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden van Stichting ADAGIO Deposito of de voorbespreking van uw uitvaart, kunt u ons daarvoor via de mail of telefonisch benaderen.


“Als je jong bent, denk je aan de dood zonder erop te wachten. Als je oud bent, wacht je erop zonder eraan te denken.”

 

 

Bij overlijden kunt u ons dag en nacht bereiken

0118-612868

Rouwcentrum Adagio / tevens kantooradres
Buitenhovelaan 1
4337 HJ  MIDDELBURG

info@nulladagiouitvaartzorg.nl

Contact
Call Now Button